Zalecenia dla hodowców drobiu

Kury nioski

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Staszowie w związku z realnym zagrożeniem wystąpienia kolejnych ognisk Wysoce Zjadliwej Grypy Ptaków (HPAI) w kraju, przesyła w załączeniu Zalecenia dla drobnotowarowych hodowców drobiu, hodowców gołębi i przemysłowych producentów drobiu oraz ulotki informacyjne dotyczące zasad, których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem HPAI.

Uwaga HPAI Zasady
HPAI zasady bioasekuracji

Dostępność