Zapobieganie zakażeniom bakteriami z rodzaju Legionella

Bakteria Legionella

Zagrożenia zdrowotne związane z występowaniem bakterii z rodzaju Legionella oraz możliwych do podjęcia działań prewencyjnych, ograniczających ryzyko zachorowań na legionelozę.

Dostępność