Zaproszenie dla sołtysek i sołtysów

Zaproszenie na spotkanie z Szymonem Osowskim

Pracownia Samorządowa zaprasza sołtysów i sołtyski 10 listopada 2023 r. o godz. 15:30 do Inkubatora Rozwoju FARMa na spotkanie z Szymonem Osowskim na temat roli i funkcji sołectw – „Efektywne Zarządzanie Sołectwem: Fundusz Sołecki, Prawa Mieszkańców i Rola Sołtysów”.

  • Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji sołtysów w zakresie efektywnego zarządzania sołectwami, zrozumienia przepisów prawnych związanych z funkcjonowaniem sołectw i funduszu sołeckiego oraz umocnienie świadomości o prawach mieszkańców sołectwa.
  • Szkolenie to stanowi unikalną okazję do poszerzenia wiedzy i umiejętności niezbędnych do skutecznego pełnienia funkcji sołtysa oraz zarządzania sołectwem w sposób zgodny z obowiązującym prawem i oczekiwaniami mieszkańców.

Program szkolenia:
1. Wprowadzenie do funkcjonowania sołectwa:
– Struktura i podstawy prawne działania sołectwa
– Rola i obowiązki sołtysa w świetle prawa
2. Fundusz Sołecki:
– Podstawy prawne funduszu sołeckiego
– Proces decyzyjny związany z podziałem środków
– Przykładowe projekty realizowane z funduszu sołeckiego
– Zasady rozliczania i dokumentowania wykorzystania środków
3. Prawa mieszkańców sołectwa:
– Prawo dostępu do informacji publicznej
– Udział mieszkańców w życiu sołectwa (zebrania wiejskie, inicjatywy lokalne)
– Mechanizmy konsultacji społecznych i ich wpływ na rozwój sołectwa.

Źródło: Magdalena Marynowska / Fundacja Aktywizacji i Rozwoju

Dostępność