Zebrania sprawozdawcze OSP Grabki Duże i OSP Korytnica

OSP Grabki Duże

W dniu 9 marca br. odbyło się zebranie sprawozdawcze w OSP Grabki Duże oraz OSP Korytnica.

W zebraniu, oprócz druhów i druhen, uczestniczyli: Wicewojewoda Świętokrzyski – Michał Skotnicki, Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów / Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego OSP RP w Szydłowie – Andrzej Tuz, a także przedstawiciele Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego OSP RP w Szydłowie.

Podczas zebrania omawiano kwestie dotyczące m.in. bieżącego funkcjonowania i działalności jednostki. Burmistrz przedstawił okolicznościową prezentację dotyczącą prac Zarządu OSP RP w latach 2018-2023, która obejmowała kwestie wyszkolenia, zakupu sprzętu i pojazdów dla OSP, a także obecnie trwających termomodernizacji strażnic OSP.

Sylwester Celejowski

OSP Korytnica

Dostępność