Zebrania sprawozdawcze OSP w Gackach i Jabłonicy

W dniu 3 lutego br. odbyły się zebrania sprawozdawcze w OSP Gacki oraz OSP Jabłonica.

W zebraniach, oprócz druhów i druhen, uczestniczyli: Wicewojewoda Świętokrzyski – Michał Skotnicki, Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów, a zarazem Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego OSP RP w Szydłowie – Andrzej Tuz, oraz przedstawiciele Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego OSP RP w Szydłowie.

Podczas zebrania omawiano kwestie dotyczące m.in. zbliżającego się jubileuszu 100-lecia istnienia OSP w Gackach oraz spraw bieżących dotyczących funkcjonowania jednostek.

Podczas zebrania Burmistrz przedstawił okolicznościową prezentację dotyczącą prac Zarządu OSP RP w latach 2018-2023, która obejmowała kwestie wyszkolenia, zakupu sprzętu i pojazdów dla OSP, oraz obecnie trwających termomodernizacji strażnic OSP.

Sylwester Celejowski

Dostępność