Zebranie sprawozdawcze w OSP Kotuszów

Zebranie sprawozdawcze OSP Kotuszów

W dniu 2 marca br. odbyło się zebranie sprawozdawcze w OSP Kotuszów.

W zebraniu, oprócz druhów i druhen, uczestniczyli: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Czesław Siekierski, Wicewojewoda Świętokrzyski – Michał Skotnicki, Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów, a zarazem Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego OSP RP w Szydłowie – Andrzej Tuz, przedstawiciele Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego OSP RP w Szydłowie oraz przedstawiciel KP PSP w Staszowie, mł. bryg. Michał Żal.

Podczas zebrania omawiano kwestie dotyczące m.in. bieżącego funkcjonowania i działalności jednostki. Burmistrz przedstawił okolicznościową prezentację dotyczącą prac Zarządu OSP RP w latach 2018-2023, która obejmowała kwestie wyszkolenia, zakupu sprzętu i pojazdów dla OSP, a także obecnie trwających termomodernizacji strażnic OSP.

S. Celejowski

Dostępność