Zebranie sprawozdawcze w OSP Szydłów

W dniu 10 lutego br. odbyło się zebranie sprawozdawcze w Ochotniczej Straży Pożarnej w Szydłowie.

Oprócz członków jednostki w spotkaniu uczestniczyli goście: Wicewojewoda Świętokrzyski Michał Skotnicki, Komendant Powiatowy PSP w Staszowie st. bryg. Rafał Gajewicz, Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów Andrzej Tuz, pełniący również funkcję Prezesa Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego OSP RP w Szydłowie oraz reprezentanci Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego OSP RP w Szydłowie.

Zebranie koncentrowało się na omówieniu bieżących spraw dotyczących funkcjonowania jednostki oraz planowanego remontu budynku OSP w Szydłowie. Burmistrz Andrzej Tuz przedstawił prezentację, która przedstawiała działania Zarządu OSP RP w latach 2018-2023. Prezentacja zawierała informacje o wyszkoleniu członków, zakupie nowego sprzętu i pojazdów dla OSP, a także o trwających termomodernizacjach strażnic OSP.

Spotkanie zakończyło się wspólnym poczęstunkiem, przygotowanym przez Panie z Koła Gospodyń Wiejskich Szydłowianki, co sprzyjało dalszym rozmowom.

Sylwester Celejowski

Dostępność