Zmieniłeś źródło ogrzewania domu – złóż nową deklarację do CEEB

Zielony domek, ceeb, domek na trawie

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) ma na celu zebranie informacji o źródłach ciepła wykorzystywanych na potrzeby ogrzewania budynków i przygotowania ciepłej wody użytkowej, zarówno w budynkach mieszkalnych jak i niemieszkalnych.

Składanie deklaracji dla budynków, w których źródła ciepła lub spalania paliw zostały uruchomione po raz pierwszy przed dniem 1 lipca 2021 r., zakończyło się 30 czerwca 2022 r. W przypadku budynku, w którym źródło ciepła lub spalania paliw zostało uruchomione po raz pierwszy po dacie 1 lipca 2021 r. – termin na złożenie deklaracji wynosi 14 dni od momentu jego uruchomienia.

Właściciel/zarządca budynku, w którym źródła ciepła lub spalania paliw zostało wymienione na nowe również zobowiązany jest do złożenia nowej deklaracji do CEEB w terminie 14 dni od momentu jego uruchomienia.

Złożyć deklarację można w następujący sposób:

Formularze deklaracji do pobrania poniżej:

Dostępność