Zniszczone boisko piłkarskie w Szydłowie

Autora bądź autorów tej radosnej twórczości na boisku piłkarskim przy ulicy Kieleckiej w Szydłowie zapraszamy do Urzędu Miasta i Gminy Szydłów (pok. 19 lub 22) w terminie do 17 listopada 2023 r.

Jeżeli sprawcy tych „wyczynów” nie zgłoszą się w w/w terminie, sprawa będzie zgłoszona na Policję.

Dostępność