202 tys. zł na usuwanie azbestu

Burmistrz Andrzej Tuz podpisuje umowę z Prezesem Zarządu WFOŚiGW Ryszardem Gliwińskim.

Gmina Szydłów pozyskała 202 tys. zł na usuwanie azbestu. Środki pochodzić będą z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Stosowną umowę z WFOŚiGW podpisał Burmistrz Andrzej Tuz.

Podpisanie umowy miało miejsce 17 marca 2023 r. w Kielcach. Ze strony Gminy Szydłów umowę podpisał Burmistrz Andrzej Tuz, zaś ze strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Prezes Zarządu Ryszard Gliwiński.

Podpisanie umowy odbyło się w obecności parlamentarzystów: Poseł na Sejm Agaty Wojtyszek, Senatora RP Krzysztofa Słonia, Posła na Sejm Bartłomieja Dorywalskiego.

Na kwotę dotacji składają się:

  1. Środki WFOŚiGW w Kielcach – 101.000,00 zł tj. – 50,00 % kosztów kwalifikowanych zadania,
  2. Środki NFOŚiGW w Warszawie – 101.000,00  zł tj. – 50,00  % kosztów kwalifikowanych zadania.
Logotypy Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Szydłów w 2023 r. dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w formie dotacji, w kwocie 202.000,00 zł.

UMiG Szydłów

Dostępność