Biblioteczne rozmaitości

Wypożyczalnia Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Szydłowie

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Szydłowie stara się corocznie kupować jak najwięcej nowości wydawniczych dla swoich czytelników. W bieżącym roku zakupiono już blisko 200 najciekawszych i najpoczytniejszych na rynku wydawniczym książek.

Swoją ofertę biblioteka wzbogaciła również o kilkanaście najnowszych gier planszowych i puzzli, których obecnie do dyspozycji użytkowników biblioteki jest 60. Gry rodzinne, strategiczne, edukacyjne i przygodowe zostały przetestowane przez dzieci podczas ferii zimowych w bibliotece, w przerwach między czytaniem zimowych opowieści a zajęciami plastycznymi.

Przypadającą w 2023 roku 160.rocznicę wybuchu powstania styczniowego biblioteka upamiętniła wystawą ukazującą powstanie styczniowe w literaturze faktu, beletrystyce, wydawnictwach regionalnych oraz malarstwie. Publikacje pochodziły ze zbiorów własnych biblioteki.

Z okazji obchodzonego 7 lutego (w Polsce już po raz 19) Dnia Bezpiecznego Internetu, pan Mateusz Szwarc – informatyk UMiG Szydłów przygotował i przedstawił czytelnikom biblioteki pouczającą prezentację z obszernym komentarzem o zagrożeniach w sieci i jak się przed nimi chronić.

Dyskusyjny Klub Książki w Szydłowie 21 marca doczekał się 10 spotkania. Na spotkaniu wspominano nestorkę szydłowskiej biblioteki śp. panią Alinę Chachurską, która pracowała w bibliotece ponad 20 lat.

Przypadający na 21 marca Światowy Dzień Poezji dał okazję do rozmowy i dyskusji na temat twórczości poetyckiej Wisławy Szymborskiej, której 100-lecie urodzin przypada w tym roku. Noblistka jest również jednym z patronów roku 2023.

Na zakończenie klubowiczki zapoznały się z nowymi książkami zakupionymi i wypożyczonymi z kieleckiego magazynu DKK.

M-GBP w Szydłowie serdecznie zaprasza mieszkańców Gminy do korzystania z jej zbiorów.

Iwona Baran

Dostępność