Brama Krakowska

Istniały onegdaj w Szydłowie trzy bramy strzegące dostępu do grodu. Do dziś przetrwała tylko jedna - Krakowska.

W północnej części miasta, nieopodal kościółka św. Ducha znajdowała się Brama Opatowska. Doprowadzona do ruiny, wystawiona została w poł. XIX wieku na licytację. Niestety, odwrotnie jak w przypadku murów, na bramę nabywca się znalazł. Budowlę w całości rozebrano. Komisja powołana na potrzeby licytacji ustaliła, iż brama zawiera 100 "siągów" kamienia (1 siąg to wg tejże komisji - 3 łokcie szer., 3 dł. i 1,5 wys. wartości 15 gr). Podobny los spotkał Bramę Wodną, jednak nie wiadomo, kiedy to nastąpiło.

Brama Krakowska
Brama Krakowska w Szydłowie. Fot. P. Walczak

Brama Krakowska swój obecny wygląd zawdzięcza renowacji i częściowej rekonstrukcji w 1946 r. i stanowi jeden z najwartościowszych przykładów rozwinięcia średniowiecznego systemu obronnego. Główny zrąb bramy jest XIV-wieczny, górne kondygnacje przerobione w stylu renesansu w pocz. XVI w.; posiada attykę i dwie koliste wieżyczki. Między wnękami tej kondygnacji znajdują się dwa prostokątne okienka, zaś w półkolistych wnękach attyki - cztery strzelnice. Kamienne schody umieszczone w zachodniej ścianie prowadziły na chodnik straży w murach obronnych. Wysunięta do przodu część bramy posiada sklepiony łuk, w którym umieszczona była żelazna brona służąca do zamykania bramy od wewnątrz. Z nią łączył się most zwodzony. Z zewnątrz brama posiadała zamknięcie w postaci dębowych wierzei. Kwadratowe przedbramie - wysunięte na zewnątrz i połączone z bramą właściwą tzw. "szyją" dodatkowo broniło wejścia, chroniąc istniejący tu, podnoszony na łańcuchach zwodzony most.

W 2011 roku Bramę Krakowską wraz ze znacznym fragmentem murów obronnych odnowiono przy współfinansowaniu z funduszy europejskich.