Brzeziny i Osówka połączone nową drogą

Droga Brzeziny - Osówka

W dniu 18 marca 2024 r. Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów Andrzej Tuz wraz z pracownikami UMiG Szydłów odpowiedzialnymi za inwestycje i drogi odebrał zmodernizowany odcinek drogi, która połączyła miejscowości Brzeziny i Osówkę.

Zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 390017 T Osówka – Brzeziny” objęło gruntowną modernizację 965 metrów drogi, tworząc trwałe połączenie, które znacznie ułatwi życie mieszkańcom.

Realizacja i dane techniczne:

  • Koryto drogi: Wykonano i wyprofilowano koryto o głębokości 30 cm.
  • Podbudowa: Stworzono podstawę z kruszywa łamanego o grubości 20 cm.
  • Nawierzchnia: Ułożono warstwę kruszywa łamanego o grubości 10 cm.
  • Szerokość jezdni: 3,50 metra.
  • Pobocza: Wykonano obustronne pobocza gruntowe (2 x 0,75 m).

Koszt realizacji ostatniego etapu inwestycji wyniósł 117 206,70 zł, a za wykonanie prac odpowiadało przedsiębiorstwo „PRIKOMPLEX” pod kierownictwem Mateusza Chłodnickiego z Moszyn.

Inwestycja zwiększyła funkcjonalność lokalnych dróg oraz zapewniła połączenie między dwiema miejscowościami naszej gminy. (UMiG Szydłów)

Marcin Suchojad, Andrzej Tuz, Mateusz Chłodnicki, Sebastian Kiciński
Od lewej: Marcin Suchojad, Andrzej Tuz, Mateusz Chłodnicki, Sebastian Kiciński
Droga Brzeziny - Osówka
W ramach ostatniego etapu inwestycji wykonano ostatni odcinek drogi od strony Brzezin.

Dostępność