Ćwiczenia strażackie na Lisim Kamieniu

Ćwiczenia strażackie na Lisim Kamieniu, 9 lipca 2023 r.

W dniu 9 lipca 2023 r., na tzw. „Lisim Kamieniu” odbyły się ćwiczenia szkoleniowe zgrywające dla jednostek OSP z terenu naszej gminy. W ćwiczenia zaangażowanych zostało 10 jednostek OSP.

Głównym założeniem ćwiczeń było:

  • gaszenie pożaru dzikiego wysypiska śmieci z użyciem aparatów tlenowych,
  • budowa 600 m linii wężowej zaopatrującej w wodę stanowiska gaśnicze,
  • budowa stanowiska wodnego w Szydłowie przy ul. Brzezińskiej,
  • transport wody samochodami ze stanowiska wodnego do stanowisk gaśniczych,
  • uzyskanie dostępu i wydobycie z pojazdów oraz udzielenie kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w wypadu komunikacyjnym,
  • poszukiwanie osób zaginionych i udzielenie pierwszej pomocy po odnalezieniu.

Za ćwiczenia pod względem bezpieczeństwa i zabezpieczenia technicznego odpowiadał Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego a zarazem Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów Andrzej Tuz.

Za poprawność organizacji realizowalnych zadań i instruktaż oraz zabezpieczenie medyczne odpowiadał Komendant Miejsko-Gminny ZOSP RP w Szydłowie dh Marcin Paździoch.

Sylwester Celejowski

« z 2 »

Dostępność