Czyste Powietrze / I kw. 2024

Czyste powietrze, zdrowy wybór. Twój wybór!
KPO RP UE Next Generation

Urząd Miasta i Gminy w Szydłowie przedstawia aktualne dane z Programu „Czyste Powietrze” na terenie gminy na koniec I kwartału 2024 roku.

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie – 197

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji – 2 874 712,95 zł

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć – 71

Materiały informacyjne dotyczące Programu Czyste Powietrze są dostępne do pobrania na stronie Programu – www.czystepowietrze.gov.pl

Dostępność