Czyste Powietrze / II kw. 2023

Czyste powietrze, zdrowy wybór. Twój wybór!
KPO RP UE Next Generation

Urząd Miasta i Gminy w Szydłowie przedstawia aktualne dane z Programu „Czyste Powietrze” na terenie gminy na koniec II kwartału 2023 roku.

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie – 137

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji – 1 699 718,02 zł

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć – 58

Materiały informacyjne dotyczące Programu Czyste Powietrze są dostępne do pobrania na stronie Programu – www.czystepowietrze.gov.pl

Dostępność