Czyste Powietrze / IV kw. 2022

Czyste powietrze, zdrowy wybór. Twój wybór!
KPO RP UE Next Generation

Urząd Miasta i Gminy w Szydłowie przedstawia aktualne dane z Programu „Czyste Powietrze” na terenie gminy na koniec IV kwartału 2022 roku.

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie – 110

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji – 988 250,01 zł

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć – 44

Materiały informacyjne dotyczące Programu Czyste Powietrze są dostępne do pobrania na stronie Programu – www.czystepowietrze.gov.pl

Dostępność