Czyste Powietrze / IV kw. 2023

Czyste powietrze, zdrowy wybór. Twój wybór!
KPO RP UE Next Generation

Urząd Miasta i Gminy w Szydłowie przedstawia aktualne dane z Programu „Czyste Powietrze” na terenie gminy na koniec IV kwartału 2023 roku.

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie – 167

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji – 2 270 326,16 zł

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć – 63

Materiały informacyjne dotyczące Programu Czyste Powietrze są dostępne do pobrania na stronie Programu – www.czystepowietrze.gov.pl

Dostępność