Dofinansowanie na remont ulicy Targowej

Ulica Targowa 2023 przed remontem.

Gmina Szydłów pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do remontu ulicy Targowej w Szydłowie.

W dniu 21.07.2023 r. została opublikowana Lista zadań zatwierdzonych do realizacji w 2023 roku w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – ZADANIA REMONTOWE (NABÓR NR B/RFRD/2023).

Zadanie pn. „Remont drogi gminnej nr 390033T Szydłów, ul. Targowa od km 0+000 do km 0+130” zostało ujęte na liście podstawowej zadań gminnych zatwierdzonych do realizacji w 2023 r. w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Wartość projektu wynosi 193.538,81 zł z czego uzyskane dofinansowanie – 116.123,00 zł.

Droga jest w znacznym stopniu zniszczona z licznymi nierównościami i ubytkami, stan drogi oceniony jest jako zły.

Remont drogi na odcinku 0,130 km zakłada remont nawierzchni jezdni, remont opasek bezpieczeństwa, remont krawężników. Podstawowe parametry drogi: długość 0,130 km, nawierzchnia z betonu asfaltowego, szerokość jezdni od 5 do 6 m, opaska bezpieczeństwa z kostki betonowej.

Remont drogi poprawi jej funkcjonalność, poprzez zniwelowanie nierówności i usunięcie wszelkich ubytków, poprawie ulegnie bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogowego, zmniejszy się hałas wytwarzany podczas korzystania z drogi oraz zanieczyszczenia pyłowe.

Ulica Targowa 2023 przed remontem.

Dostępność