Gospodynie będą działać

Trzy KGW z Gminy Szydłów kolaż zdjęć Brzeziny Solec potrawy gospodynie

Gospodynie z Gminy Szydłów będą działać w tym roku na rzecz bezpieczeństwa. Dzięki środkom pozyskanym z Funduszu Sprawiedliwości zorganizowane zostaną festyny i zakupiony sprzęt dla KGW.

Urząd Miasta i Gminy Szydłów pozyskał 15 tys. zł w I naborze wniosków na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023 r.

Wnioski złożyło 790 jednostek samorządowych. Przyznano 468 dotacji.

Gmina Szydłów realizować będzie zadanie pod nazwą „Gospodynie z Gminy Szydłów działają na rzecz bezpieczeństwa”. Dzięki tym funduszom trzy koła gospodyń wiejskich: Szydłowianki, Solecczanki i Betulanki otrzymają pomoc w zakresie organizacji wydarzeń promujących bezpieczeństwo drogowe czy zapobieganie oszustwom i innym przestępstwom. Zakupią m.in. sprzęt, który przyda im się podczas wydarzeń i w późniejszej działalności.

Szydłowianki zorganizują 7 maja „Bezpieczną wiosnę z Szydłowiankami”. Wydarzenie odbędzie się w parku miejskim. Betulanki 8 lipca zaproszą do Brzezin na festyn „Bezpiecznie z Betulankami”. Cykl imprez w ramach projektu zakończą Solecczanki, które 20 sierpnia w Solcu zorganizują „Dożynki Soleckie”.

Piotr Walczak

Fundusz Sprawiedliwości Minister Sprawiedliwości

Dostępność