Informacja o LX Sesji Rady Miejskiej

Widok na Szydłów z lotu ptaka z herbem i napisem Sesja Rady Miejskiej w Szydłowie

Na podstawie §18 ust. 2 pkt 3 Statutu Miasta i Gminy Szydłów, na dzień 26 września 2023 r. (wtorek) zwołuję LX sesję Rady Miejskiej w Szydłowie, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Szydłów. Początek obrad sesji o godz. 9:00.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji RM.
  4. Zapytania i interpelacje radnych.
  5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów z prac w okresie między sesjami RM.
  6. Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały w sprawie:
  • zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2023 rok – projekt Nr LX/347/2023,
  1. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
  2. Wolne wnioski i informacje.
  3. Zamknięcie obrad.

Dostępność