Informacja o otrzymaniu dotacji / azbest

Dwóch kolesi w kombinezonach usuwa eternit z azbestem z dachu.
Logotypy Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szydłów w 2024 r. dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. W formie dotacji, Gmina Szydłów pozyskała środki w kwocie 42 000,00 zł.

Dostępność