Informacja o zbiórce odpadów wielkogabarytowych

Gabaryty

Urząd Miasta i Gminy Szydłów przypomina mieszkańcom, że w dniach 27-28 maja 2024 r. na terenie Gminy Szydłów obywać się będzie zbiórka odpadów wielkogabarytowych.

Podczas tej zbiórki nie będą odbierane okna ani drzwi.

Tego rodzaju odpady, można dostarczyć bezpłatne do PSZOK zlokalizowanego w Rzędowie 40.

Nie będą także odbierane opony pochodzące z działalności rolniczej, a jedynie opony z samochodów osobowych.

Szczegółowych informacji na ten temat można uzyskać pod numerem tel. 41 354 51 25 wew. 238 lub w pokoju nr 19.

Dostępność