Inkubator Rozwoju FARMa

Inkubator Rozwoju FARMa zaprasza

Inkubator Rozwoju FARMa powstał, aby wspierać rozwój organizacji pozarządowych i grup nieformalnych mieszkańców z terenu województwa świętokrzyskiego. 

Dostępność