Na placach budów kluczowych inwestycji publicznych

Budowa przedszkola w Szydłowie

Na terenie Gminy Szydłów trwają kluczowe z punktu widzenia naszej społeczności inwestycje: budowa nowego budynku przedszkola z oddziałem żłobkowym oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków.

Nie zwalniają prace przy budowie nowego budynku publicznego przedszkola. Ściany nośne budowli zostały już wykonane, trwają intensywne prace przygotowawcze do wykonania stropu.

Po wybudowaniu nowego obiektu samorząd zwiększy liczbę grup przedszkolnych z trzech do czterech. Powstanie także, pierwsza w naszej gminie grupa żłobkowa.  

Na inwestycję pn. „Budowa przedszkola w Szydłowie” samorząd pozyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w kwocie 7.139.146,60 zł. Ogólny koszt realizacji projektu szacowany jest na 8.398.996,00 zł.

Ruszyły również prace przy rozbudowie oczyszczalni ścieków w Gackach. Po zakończeniu tej strategicznej z punktu widzenia naszej gminy inwestycji, znacząco wzrośnie przepustowość oczyszczalni, która będzie mogła obsłużyć równoważną liczbę 2840 mieszkańców. To inwestycja w przyszłość, zapewniająca lepszą ochronę naszego środowiska naturalnego i zrównoważony rozwój gminy.

Całkowita wartość robót budowlanych projektu „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gacki (w systemie zaprojektuj i wybuduj)  – Część I” wynosi 6.971.640,00 zł, z czego lwią część stanowi kwota pozyskana przez Gminę Szydłów z funduszy rządowych: 6.623.058,00 zł.

UMiG Szydłów

Dostępność