Nowe przedszkole w ciągu dwóch lat

Podpisanie umowy na budowę przedszkola w Szydłowie, 2023

Po podpisaniu umowy, od lewej: Sebastian Kiciński – Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej w UMiG, Andrzej Tuz – Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów, Paweł Kieć – Pełnomocnik Wykonawcy, Anna Pytowska – Skarbnik Gminy.

W Szydłowie w ciągu dwóch lat wybudowane zostanie nowe przedszkole publiczne. Gmina Szydłów zawarła umowę z wykonawcą w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Inwestycja jest warta 8,4 mln zł.

W dniu 12 maja br. w Urzędzie Miasta i Gminy Szydłów podpisano umowę na zaprojektowanie i wybudowanie budynku publicznego przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, dostawą i montażem wyposażenia.

Ze strony Gminy Szydłów umowę podpisali: Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów Andrzej Tuz i Skarbnik Gminy Anna Pytowska. Wykonawcę: PERFECT Agnieszka Świercz z Kielc reprezentował pełnomocnik Paweł Kieć.

Logo Programu Polski Ład

Wartość robót określonych w umowie wynosi 8 398 996,00 zł, z czego 85% Gmina Szydłów pozyskała z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Pozostałe 15% stanowi wkład własny gminy.

Budowa nowego przedszkola będzie jedną z największych inwestycji szydłowskiego samorządu w ciągu ostatnich lat. Budynek o powierzchni użytkowej około 1300 m2 będzie zlokalizowany przy ulicy Kieleckiej, w sąsiedztwie obecnego budynku przedszkolnego i boiska piłkarskiego.

Dostępność