Nowy odcinek asfaltowej drogi w Potoku

Na nowej drodze: Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów Andrzej Tuz z Kierownikiem Referatu Inwestycji i Planowania Przestrzennego UMiG Sebastianem Kicińskim.

Część posesji w Potoku zyskała wreszcie bezpośredni dostęp do drogi asfaltowej, dzięki inwestycji zrealizowanej niedawno przez Gminę Szydłów.

Chodzi o drogę wewnętrzną na działce nr 550 w Potoku. Do tej pory była tam droga o nawierzchni gruntowej. Po modernizacji mieszkańcy mogą korzystać z drogi asfaltowej o długości 390 metrów, łączącej się z drogą powiatową 0022T-1 Chmielnik-Potok-Życiny.

Szerokość nawierzchni asfaltowej wynosi 3,5 metra z poboczami utwardzonymi kruszywem łamanym o szerokości 0,5 m.

Logo Programu Polski Ład

Realizacja zadania była możliwa dzięki realizacji przez gminę większego projektu pn. „Przebudowa dróg na terenie gminy Szydłów” (w systemie zaprojektuj i wybuduj) dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Koszt inwestycji to 218.218,91 zł.

Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. DYLMEX-INWESTYCJE Sp. k. w Staszowie.

Dostępność