Nowy sprzęt biwakowy dla naszych harcerzy

Wspólne zdjęcie z harcerzami.

14 lutego 2024 roku, w Urzędzie Miasta i Gminy Szydłów, odbyło się wyjątkowe spotkanie. Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów Andrzej Tuz przekazał harcerzom z 10 Drużyny Harcerskiej im. Kazimierza Wielkiego w Szydłowie nowy sprzęt biwakowy. To kolejny krok w kierunku wsparcia rozwoju dzieci i młodzieży oraz promowania aktywności na świeżym powietrzu.

Inwestycja została zrealizowana dzięki środkom pozyskanym przez Gminę Szydłów z Województwa Świętokrzyskiego w ramach konkursu „Wsparcie Funkcjonalności Obszarów Wiejskich. Dzięki uzyskanym funduszom w wysokości 14.976,00 zł (75% kosztów kwalifikowalnych projektu), Gmina Szydłów zakupiła sprzęt biwakowy. W zestawie znalazły się namioty, śpiwory, maty do spania, kije trekkingowe, kociołek, palenisko ogrodowe oraz pałatki, które będą służyły zuchom i harcerzom do organizacji obozów, biwaków oraz wędrówek po naszej malowniczej okolicy.

Harcerze na czele z hm. Wiesławą Grabką podziękowali za wsparcie, przekazując burmistrzowi okolicznościowy upominek. Przy okazji młodzi ludzie mieli szansę poznać miejsce, gdzie odbywają się sesje Rady Miejskiej, podzielić się swoimi zainteresowaniami oraz ulubionymi sposobami spędzania wolnego czasu. Burmistrz zapowiedział dalsze wspieranie ruchu zuchowego i harcerskiego w naszej gminie, m.in. zobowiązał się do przystosowania jednego z gminnych budynków na potrzeby harcówki. (PW)

Dostępność