Ochotnicza Straż Pożarna w Potoku

Ochotnicza Straż Pożarna w Potoku
Potok
28-225 Szydłów

Prezes: Tadeusz Kręcisz
Naczelnik: Krzysztof Kogut

Rok założenia: 1931
KRS: 54205
Wyposażenie: Żuk, pompa PO-5

24.09.2016: 85-lecie OSP Potok

Rys historyczny OSP Potok

Opracował Mateusz Szlompek

Ochotnicza Straż Pożarna w Potoku powołana została do życia w maju 1931 r., a jej założycielami byli Bronisław Rzepecki – ówczesny sekretarz gminy, Franciszek Mikuśkiewicz, Stanisław Mikuśkiewicz, Stanisław Walkowicz i Józef Wąś.

Na pierwszym spotkaniu, które odbyło się w kancelarii gminy, był obecny instruktor pożarnictwa Wacław Hiżycki ze Związku OSP w Busku Zdroju. Wybrano wówczas Zarząd OSP w Potoku w następującym składzie: Franciszek Mikuśkiewicz – prezes, Bronisław Rzepecki – naczelnik, Stanisław Mikuśkiewicz – zastępca naczelnika, Feliks Trela – sekretarz, Józef Wąś – gospodarz.

Uroczysta zbiórka odbyła się na placu obok domu Stanisława Mikuśkiewicza, a pierwszymi strażakami byli: Feliks Arendarski, Leon Buba, Józef Mikuśkiewicz, Stanisław Miodek, Stanisław Siedlecki, Stanisław Wiewióra, Władysław Wójcik i Władysław Zając. Później wstąpili Jan Pisarski i Henryk Siedlecki. OSP znalazła poparcie u wielu mieszkańców wsi i tak na przykład Józef Jurkiewicz, Antoni Siedlecki i Michał Zarzycki zaoferowali swoje konie do dyspozycji strażaków na dowóz do pożaru, a Józef Mikuśkiewicz konie do beczkowozu. Organizowano zbiórki datków pieniężnych, urządzano loterie w czasie odpustu 15 sierpnia.

Pierwszy chrzest bojowy strażacy z Potoka przeszli przy pożarze stodoły ze zbożem, obory i stogów w majątku Ostrowskiego. Udało się zatrzymać groźny pożar, który stanowił zagrożenie dla całej wsi. W 1933 r. jednostka wzięła udział w zawodach strażackich organizowanych w Grzymale. Po odejściu Bronisława Rzepeckiego do OSP w Oleśnicy komendantem został Stanisław Mikuśkiewicz jako naczelnik straży, a jego zastępcą został Józef Wąś. W 1935 r. rozpoczęto budowę remizy. Wszystkie prace niefachowe wykonywali sami strażacy, a mistrzem murarskim był Siemiński z Oleśnicy. Obiekt ukończono w 1938 r.

Wybuch wojny nie przerwał działalności strażaków. W latach 1943-44 musztrę prowadzono wspólnie z partyzantami Batalionów Chłopskich i Armii Krajowej. Podczas wojny funkcję naczelnika pełnił Józef Wąś, ponieważ Niemcy wywieźli Stanisława Mikuśkiewicza do Oświęcimia, gdzie zginął.

Po śmierci Józefa Wąsia, w 1954 r. obowiązki naczelnika przejął Jan Pisarski. Każdego roku strażacy brali udział w zawodach rejonowych zajmując zawsze pierwsze, drugie lub trzecie miejsce. W tym czasie przez wiele lat jedynym trębaczem był Władysław Wójcik z Księżej Niwy.

W roku 1955 obowiązki naczelnika objął Ryszard Miodek. Dwa lata później jednostka zajęła drugie miejsce w zawodach w Chmielniku i otrzymała w nagrodę sprzęt pożarniczy, w tym motopompę M 800. W 1968 r. wzbogaciła się o samochód „star 20”, przekazany przez komendę powiatową straży w Staszowie oraz samochód marki „żuk” za dobre wyniki w zawodach rejonowych.

Drużyna ochotników często brała udział w gaszeniu pożarów na terenach nie należących do obszaru działalności jednostki. Dysponując dobrym sprzętem, znana ze zdyscyplinowania i zawsze gotowa do niesienia pomocy wyjeżdżała nawet do odległych pożarów, np. w Starachowicach, Kielcach, koło Korytnicy.

W następnych latach zadbano o wygląd remizy i przeprowadzono generalny remont. Wydzielono dużą salę, która służyła jako klasa lekcyjna szkoły podstawowej. W czasie budowy siedziby Gromadzkiej Rady Narodowej (obecnie ośrodek zdrowia) mieściły się tu biura i Urząd Stanu Cywilnego, w późniejszym okresie Klub Rolnika, a współcześnie świetlica OSP. W 1970 r. wybudowano basen przeciwpożarowy, który jednocześnie służył jako kąpielisko dla mieszkańców.

W 1976 r. strażacy z Potoka otrzymali sztandar.

W 1977 r. w skład zarządu wchodzili: Ryszard Miodek – naczelnik, Henryk Buba – zastępca naczelnika, Mieczysław Szlompek – sekretarz, Michał Walkowicz – skarbnik, Franciszek Tomaszewski – gospodarz.

Strażacy OSP Potok
Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Potoku, po Trzeciomajowych uroczystościach w Szydłowie w 2011 r. Od lewej: Krzysztof Kogut, Klaudia Jastrząb, Klaudia Fit, Karolina Szczepanowska, Katarzyna Jaros, Dariusz Gądek, Klaudia Kogut, Magdalena Szlompek, Tadeusz Kręcisz, Karolina Jastrząb, Paulina Woźniak, Wojciech Wójcik. Fot. Piotr Walczak