Odbiór 1,9 km zmodernizowanej drogi

Odbiór drogi powiatowej w Kotuszowie, 2023

W dniu 5 października br., w Kotuszowie, odbył się odbiór zmodernizowanego odcinka drogi powiatowej nr 0828T Życiny-Korytnica-Kurozwęki.

Zadanie pod nazwą „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0828T Życiny-Korytnica-Kurozwęki od km 3+390 do km 5+180” obejmowało przebudowę 1,79 km odcinka drogi i zostało wykonane w ramach realizacji projektu „Modernizacja strategicznych dróg powiatowych w powiecie staszowskim” z dofinansowaniem Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Wartość zadania – 1.324. 847,76 zł, wartość dofinansowania – 1.243.492,53 zł, wkład własny powiatu – 81.355,23 zł.

Wykonawcą zadania w systemie „zaprojektuj i wybuduj” była firma „Polbud” Tomasz Darowski z Kłody.

W odbiorze uczestniczyli samorządowcy z gminy i powiatu, pracownicy starostwa powiatowego w Staszowie, Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie oraz przedstawiciel wykonawcy.

Dostępność