Oddając krew, ratujesz życie i zdrowie

Biorcy krwi

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach przygotowało broszurę informacyjną na temat Honorowego Krwiodawstwa. Ze względu na rosnące zapotrzebowanie na krew i jej składniki, zachęcamy do zapoznania się z materiałami i rozważenia oddania krwi.

Oddając krew, pomagacie ratować życie i zdrowie pacjentów w świętokrzyskich szpitalach.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: www.rckik-kielce.com.pl.

Dostępność