Ogłoszenie dla par małżeńskich – Jubileusz 50-lecia

Odznaczenia 50 lat pożycia i róże

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Szydłowie prosi o zgłaszanie par małżeńskich, które w 2024 roku będą obchodziły Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego oraz par, które swój jubileusz obchodziły w latach wcześniejszych, a nie zostały odznaczone Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie to honorowe odznaczenie nadawane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej osobom, które przeżyły co najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim.

Zgłaszać można wszystkich chętnych Jubilatów mających miejsce zameldowania na pobyt stały na terenie gminy Szydłów. Z wnioskiem mogą wystąpić sami Jubilaci lub osoby im najbliższe w terminie do dnia 27 kwietnia 2024 r. 

Dostępność