Ostrzeżenie meteo: przymrozki

Przymrozki, oszronione rośliny

Ostrzeżenie meteorologiczne: Przymrozki/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: buski(40), jędrzejowski(38), kazimierski(38), Kielce(40), kielecki(40), konecki(30), opatowski(35), ostrowiecki(35), pińczowski(39), sandomierski(37), skarżyski(33), starachowicki(34), staszowski(39), włoszczowski(34)
Ważność: od godz. 00:00 dnia 28.04.2023 do godz. 07:00 dnia 28.04.2023
Prawdopodobieństwo: 80%
Przebieg: Prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -2°C, przy gruncie do -5°C.

Dostępność