Ostrzeżenie meteo: przymrozki

Przymrozki, oszronione rośliny

Ostrzeżenie meteorologiczne: Przymrozki/1

Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu): powiaty: buski(39), jędrzejowski(37), kazimierski(37), Kielce(39), kielecki(39), konecki(29), opatowski(34), ostrowiecki(34), pińczowski(38), sandomierski(36), skarżyski(32), starachowicki(33), staszowski(38), włoszczowski(33)
Ważność: od godz. 01:00 dnia 27.04.2023 do godz. 07:00 dnia 27.04.2023
Prawdopodobieństwo: 80%
Przebieg: Prognozowany jest spadek temperatury powietrza od -2°C do 0°C, przy gruncie od -4°C do
-2°C.

Dostępność