Podpisano umowę na remont ul. Targowej

Podpisanie umowy na ul. Targową w Szydłowie

Od lewej: Wojciech Szyszkowski, Rafał Szyszkowski, Andrzej Tuz

Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów Andrzej Tuz podpisał z wykonawcą umowę na remont ul. Targowej w Szydłowie. Zadanie ma zostać zrealizowane do połowy grudnia br.

Podpisanie umowy na „Remont drogi gminnej nr 390033T Szydłów, ul. Targowa od km 0+000 do km 0+130” miało miejsce 6 listopada br. w Urzędzie Miasta i Gminy. Wykonawcę – Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Staszowie Sp. z o.o. reprezentowali: Rafał Szyszkowski – Prezes Zarządu i Wojciech Szyszkowski – Wiceprezes Zarządu.

Szerokość jezdni po remoncie wyniesie od 5 do 6 metrów, zaś szerokość opaski bezpieczeństwa z kostki brukowo-betonowej od 0,50 do 1,20 m. Prędkość projektowa wynosi 30 km/h.

Cena wykonania przedmiotu umowy wynosi 226.996,13 zł z czego około 60% zostanie sfinansowane z środków zewnętrznych – Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie zostanie zrealizowane w ciągu 45 dni od daty podpisania umowy. (UMiG)

Dostępność