Podpisano umowy na termomodernizację CAL w Potoku i remizy w Woli Żyznej

Po podpisaniu umów na termomodernizację 12 maja 2023

W Urzędzie Miasta i Gminy Szydłów podpisano umowy na termomodernizację Centrum Aktywności Lokalnej w Potoku i remizy OSP w Woli Żyznej.

Przedstawiciele Gminy Szydłów: Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów Andrzej Tuz oraz Skarbnik Gminy Anna Pytowska podpisali 11 maja 2023 r. umowy z wykonawcami na termomodernizację Centrum Aktywności Lokalnej w Potoku i budynku OSP w Woli Żyznej.

Logo Programu Polski Ład

Na termomodernizację budynków Gmina Szydłów pozyskała środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych.

Zadanie „Poprawa efektywności energetycznej budynku CAL w miejscowości Potok w systemie zaprojektuj i wybuduj” zrealizuje firma Complido Michał Dziubek z Domaszowic za kwotę 1 050 000,00 zł brutto.

Zadanie „Poprawa efektywności energetycznej budynku OSP w miejscowości Wola Żyzna w systemie zaprojektuj i wybuduj” zrealizuje firma WIK-WERO Mazur Grażyna z Kielc za kwotę 602 700,00 zł brutto.

Około 10% powyższych kwot to wkład własny Gminy Szydłów, 90% stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych.

Zadania mają zostać zrealizowane w ciągu 14 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Dostępność