Podsumowanie kampanii sprawozdawczej OSP

Zarząd gminny OSP Szydłów 23 kwietnia 2023

W dniu 23 kwietnia br. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Szydłów odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Szydłowie.

Posiedzeniu przewodniczył Andrzej Tuz – Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów a zarazem Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego OSP RP w Szydłowie oraz Komendant Miejsko-Gminny OSP RP w Szydłowie druh Marcin Paździoch.

Podczas posiedzenia dokonano podsumowania kampanii sprawozdawczej w jednostkach OSP z terenu Gminy za rok 2022. Przedstawiono sprawozdanie z działalności operacyjno-szkoleniowej za 2022 r. oraz omówiono kwestie organizacyjne, współpracy z PSP oraz bieżącej działalności jednostek.

Sylwester Celejowski

Dostępność