Podziękowanie

Andrzej Tuz

Drodzy Mieszkańcy Miasta i Gminy Szydłów,

Z ogromną wdzięcznością przyjmuję fakt, że zdecydowaliście powierzyć mi funkcję Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów już w pierwszej turze wyborów. Jest to dla mnie nie tylko wielki zaszczyt, ale przede wszystkim ogromne zobowiązanie do dalszej, ciężkiej pracy na rzecz naszej społeczności.

Chciałbym serdecznie podziękować każdemu, kto wziął udział w wyborach – niezależnie od tego, na kogo padł Wasz wybór. Wasz głos to najważniejsze narzędzie demokracji, a Wasze zaangażowanie w życie publiczne jest fundamentem dla rozwoju i dobra naszej lokalnej wspólnoty.

Obiecuję, że będę Burmistrzem wszystkich mieszkańców Miasta i Gminy Szydłów, niezależnie od naszych różnic. Zamierzam kontynuować dialog i współpracę ze wszystkimi strukturami społecznymi oraz indywidualnymi mieszkańcami, aby razem budować przyszłość naszej gminy, która będzie miejscem przyjaznym, bezpiecznym i pełnym możliwości dla nas wszystkich.

Gratuluję wszystkim osobom, które otrzymały mandat radnego Rady Miejskiej. Wierzę, że będziemy wspólnie współpracować na rzecz mieszkańców naszej gminy.

Dziękuję członkom KWW Nasz Region Miasto i Gmina Szydłów za intensywny wysiłek włożony w kampanię wyborczą oraz wszystkim osobom które nas wspierały.

Raz jeszcze dziękuję za okazane mi zaufanie. Przed nami wiele wyzwań, ale jestem przekonany, że wspólnymi siłami możemy stworzyć jeszcze lepszą przyszłość dla Miasta i Gminy Szydłów.

Z szacunkiem i nadzieją na owocną współpracę,
Andrzej Tuz – Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów

Dostępność