Powiatowe Święto Policji w Staszowie

Podczas Święta Policji 2023 w Staszowie

Uroczystości odbyły się 19 lipca br. w Komendzie Powiatowej Policji w Staszowie. Rozpoczęto od złożenia, przez Naczelnika Wydziału Prewencji nadkom. Tomasza Siudę, meldunku insp. Andrzejowi Patrzałkowi – Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach.

Następnie, Komendant Powiatowy Policji w Staszowie podinsp. Dariusz Kuroś, podziękował podkomendnym za zaangażowanie i poświęcenie w pełnieniu służby, przekazując również wyrazy uszanowania i najlepsze życzenia rodzinom policjantów. Komendant Dariusz Kuroś skierował także podziękowania za całoroczną współpracę do samorządowców i przedstawicieli instytucji oraz firm współpracujących z policją.

Jak każdego roku, święto policji było okazją do wręczenia nominacji na wyższe stopnie policyjne, które otrzymało 33 funkcjonariuszy. Specjalne nagrody, ufundowane przez samorządy powiatu staszowskiego, za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych, otrzymało 14 policjantów. Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów Andrzej Tuz wręczył nagrody dwójce dzielnicowych z Posterunku Policji w Szydłowie: mł. asp. Sylwii Schwertner i sierż. Damianowi Nowickiemu.

Jan Mazanka

Dostępność