Pozyskano fundusze na cztery odcinki dróg

Droga powiatowa Kurozwęki Kotuszów

Zdjęcie ilustracyjne

Ogłoszono wyniki kolejnego naboru w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2024 r. Na terenie Gminy Szydłów przebudowane zostaną cztery odcinki dróg – dwie gminne i dwie powiatowe.

Pierwszym z zadań jest przebudowa drogi łączącej ulicę Uroczą z ulicą Kazimierza Wielkiego w Szydłowie. To odcinek o długości 260 metrów. Całkowita wartość inwestycji wynosi 327.217,56 zł, z czego dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosi 229.052,00 zł, a Gmina Szydłów wniesie własne środki w wysokości 98.165,56 zł. Poziom dofinansowania tego projektu wynosi 70%.

Kolejnym przedsięwzięciem jest przebudowa drogi na działce nr 223/2 w miejscowości Grabki Duże na odcinku 290 m. Całkowity koszt tej inwestycji wynosi 209.331,90 zł, z czego Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg dofinansuje 146.532,00 zł, a Gmina Szydłów wniesie własne środki w wysokości 62.799,90 zł. Poziom dofinansowania dla tego projektu również wynosi 70%.

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1267T (0022T) Chmielnik – Potok – Życiny w miejscowości Rudki od km 1+715 do km 2+710. Całkowity koszt tej inwestycji wynosi 1.472.430,57 z czego Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg dofinansuje 1.177.944,00. Własne środki zostaną zapewnione wspólnie przez Powiat Staszowski i Gminę Szydłów w wysokości 294.486,57 zł. Dofinansowanie z RFRD wynosi 80%.

Ostatnim dofinansowanym zadaniem jest „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1814T (0035 T) Brzeziny – Szydłów – Kotuszów w m. Kotuszów od km 7+135 do km 8+130”. Ten znaczący projekt obejmuje modernizację odcinka od km 7+135 do km 8+130. Całkowity koszt inwestycji wynosi 1.871.162,13 zł, a Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg dofinansuje go kwotą 1.496.929,00 zł. Własne środki zostaną zapewnione wspólnie przez Powiat Staszowski i Gminę Szydłów w wysokości 374.233,13 zł. Dofinansowanie z RFRD wynosi 80%.

– Cieszę się, że udało nam się pozyskać fundusze na inwestycje drogowe o dużym znaczeniu dla społeczności naszej gminy – powiedział burmistrz Andrzej Tuz. – Dzięki tym inwestycjom Gmina Szydłów zyska kolejne odcinki nowoczesnych i bezpiecznych dróg, co poprawi jakość życia mieszkańców.

Zadania na drogach gminnych mają zostać zrealizowane najpóźniej do września, a na powiatowych – do listopada 2024 roku.

Dostępność