Preferencyjne pożyczki dla firm

Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości zawarł z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Umowę Operacyjną w ramach Instrumentu Finansowego Pożyczka dla MŚP. Preferencyjne pożyczki dla świętokrzyskich przedsiębiorców, będą udzielane na wyjątkowo korzystnych warunkach.

Szczegóły programu

Dostępność