Program Ochrony Powietrza – sprawozdanie za 2023 r.

Ochrona Powietrza

Gmina Szydłów podaje do publicznej wiadomości sprawozdanie z realizacji Programu Ochrony Powietrza za 2023 rok.

Tabela ze sprawozdaniem poniżej.

Dostępność