Przebudowano 460 m drogi między Osówką a Brzezinami

W październiku br. przebudowano odcinek drogi gminnej między Osówką a Brzezinami. W dn. 2 listopada miał miejsce odbiór inwestycji.

Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 390017 T Osówka – Brzeziny od km 0+250 do km 0+710” zrealizowało Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „COMPLEX”, Moszyny.

W ramach prac wykonano podbudowę z kruszywa łamanego oraz nawierzchnię o szerokości 3,50 m z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. Pobocza gruntowe o szerokości 2 x 0,75 metra.

Całkowita wartość zadania: 99.851,40 zł – środki własne gminy.

W odbiorze uczestniczył Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów Andrzej Tuz, Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej UMiG Sebastian Kiciński oraz Wykonawca Mateusz Chłodnicki.

Dostępność