Rozpoczął się remont ulicy Targowej

Remont ulicy Targowej Szydłów

Dzisiaj rozpoczęły się prace remontowe na ul. Targowej w Szydłowie. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Staszowie Sp. z o.o.

Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów, Andrzej Tuz, podpisał umowę z wykonawcą w dniu 6 listopada. Dziś rozpoczęły się prace modernizacyjne.

Po zakończeniu remontu, szerokość jezdni wyniesie od 5 do 6 metrów, a szerokość opaski bezpieczeństwa z kostki brukowo-betonowej będzie się mieścić w zakresie od 0,50 do 1,20 metra. Prędkość projektowa dla odnowionej drogi została ustalona na 30 km/h.

Całkowity koszt realizacji przedmiotu umowy wynosi 226.996,13 zł, z czego około 60% zostanie sfinansowane z zewnętrznych środków, głównie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Remont ul. Targowej to ważny krok w poprawie infrastruktury drogowej w Szydłowie.

Dostępność