Rusza rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gackach

Oczyszczalnia ścieków Gacki, gmina Szydłów

Ważna inwestycja na rzecz środowiska w Gminie Szydłów. Przekazano plac budowy pod rozbudowę oczyszczalni ścieków w Gackach.

W obecności Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów Andrzeja Tuza i pracowników UMiG oraz przedstawicieli wykonawcy: Konsorcjum Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne ADMA Sp. z o.o. i ADMA Zakład Remontowo-Budowlany Marian Adamczyk dokonano przekazania placu budowy. Tym samym rozpoczęła się realizacja kluczowego zadania dla lokalnej społeczności – „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gacki (w systemie zaprojektuj i wybuduj)  – Część I”.

Przekazanie placu budowy na rozbudowę oczyszczalni w Gackach
Przekazanie placu budowy
Logo Programu Polski Ład

Projekt ten jest częścią rządowego programu „Polski Ład: Edycja I”, z której Gmina Szydłów uzyskała promesę na kwotę 6.623.058,00 zł. Kwota ta stanowi 95% całkowitej wartości robót budowlanych, szacowanych na 6.971.640,00 zł.

Celem inwestycji jest nie tylko modernizacja, ale i znacząca rozbudowa istniejącej infrastruktury oczyszczania ścieków, aby sprostać rosnącym wymaganiom środowiskowym oraz potrzebom mieszkańców. Zakres prac jest szeroki i obejmuje między innymi wymianę pomp ściekowych, instalację nowych technologii do przetwarzania i oczyszczania ścieków, a także rozbudowę osadników i reaktorów biologicznych. Projekt zakłada, że finalnie oczyszczalnia będzie mogła obsłużyć równoważną liczbę 2840 mieszkańców, co stanowi znaczący wzrost przepustowości.

Oczyszczalnia ścieków Gacki, gmina Szydłów

Inwestycja ta jest nie tylko odpowiedzią na bieżące potrzeby, ale również inwestycją w przyszłość, zapewniającą zrównoważony rozwój gminy i lepszą ochronę środowiska naturalnego. Prace przyczynią się do podniesienia jakości życia mieszkańców oraz poprawy stanu ekologicznego regionu. (UMiG)

Dostępność