ŚODR zaprasza na szkolenia

Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach logo na tle sadów Szydłowa.

ŚODR zaprasza na szkolenia podstawowe i uzupełniające w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym. Potok: 26-27 kwietnia, Łubnice: 4 maja 2023 r.


TEMAT: Szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym.
Czas trwania szkolenia to: 14 godzin – szkolenie podstawowe.

MIEJSCE SZKOLENIA: Centrum Aktywności Lokalnej w Potoku, Potok 99, gm. Szydłów

DATA i GODZINA ROZPOCZĘCIA: 26-27.04.2023 r. (środa, czwartek), godz. 9.00

ORGANIZATOR: Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach
Powiatowy Zespół Doradczy w Staszowie

Odpłatność 140 zł.

Zapisy w PZD Staszów, tel: 15 864 31 63, e-mail: pzd.staszow@sodr.pl


TEMAT: Szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym.
Czas trwania szkolenia to: 7 godzin – szkolenie uzupełniające.

MIEJSCE SZKOLENIA: Centrum Kultury w Łubnicach – Łubnice 74

DATA i GODZINA ROZPOCZĘCIA: 04.05.2023 r. (czwartek), godz. 9.00

ORGANIZATOR: Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach
Powiatowy Zespół Doradczy w Staszowie

Odpłatność 100 zł.

Zapisy w PZD Staszów, tel: 15 864 31 63, e-mail: pzd.staszow@sodr.pl

Dostępność