Sołtys – Ambasador Programu Czyste Powietrze

Sołtysie zostań ambasadorem programu Czyste Powietrze

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach pragnie serdecznie zaprosić na wydarzenie pod nazwą: „Sołtys – Ambasador Programu Czyste Powietrze”, którego głównym celem jest aktywizacja i zaangażowanie lokalnych społeczności w troskę o klimat i środowisko. Będzie to również okazja do uhonorowania dotychczasowej działalności Sołtysów za wkład w promocję Programu „Czyste Powietrze”.

Spotkanie rozpocznie się 05.09.2023 r. o godzinie 16:00 w Staszowskim Ośrodku Kultury (ul. Parkowa 6).

Podczas konferencji Doradcy Energetyczni poinformują o możliwości skorzystania z dotacji na wymianę źródeł ciepła, której maksymalna wartość wynosi 136 200,00 zł. Dodatkowo według nowych zasad każda gmina otrzyma wsparcie z WFOŚiGW w Kielcach w postaci dofinansowania w wysokości 1700,00 zł za każdy prawidłowo rozliczony wniosek. Szczegóły zostaną omówione w trakcie szkolenia.

Dostępność