Sprzęt dla strażaków ochotników

Przekazanie sprzętu dla OSP

W dniu 14 listopada br. w Urzędzie Miasta i Gminy Szydłów odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu zakupionego dla jednostek OSP w Szydłowie, Kotuszowie oraz Woli Żyznej.

Sprzęt ochrony osobistej strażaka – ratownika został zakupiony w ramach realizacji zadnia z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem.

Sprzęt z rąk Burmistrza Andrzeja Tuza został przekazanym prezesom i naczelnikom jednostek OSP. Łączna kwota zakupionego sprzętu to 30.002,00 złote z czego 99 procent pokrył Fundusz Sprawiedliwości, a 1 procent to wkład własny pochodzący z budżetu Miasta i Gminy Szydłów.

Fundusz Sprawiedliwości Minister Sprawiedliwości

Sylwester Celejowski

Dostępność