Światowy Dzień Krwiodawstwa – 14 czerwca

Krew jest potrzebna co 15 sekund

Hasło kampanii Światowego Dnia Krwiodawcy 2023 brzmi: Oddaj krew, oddaj osocze, dziel się życiem, dziel się często. World Blood Donor Day 2023: Give blood, give plasma, share life, share often.

Koncentruje się ono na pacjentach wymagających wsparcia w postaci transfuzji przez całe życie i podkreśla rolę, jaką może odegrać każda osoba, przekazując cenny dar w postaci krwi lub osocza. Podkreśla również znaczenie regularnego oddawania krwi lub osocza w celu stworzenia bezpiecznego i zrównoważonego zaopatrzenia w krew i produkty krwiopochodne, które mogą być zawsze dostępne na całym świecie, tak aby wszyscy potrzebujący pacjenci mogli otrzymać leczenie na czas.

Gdzie można oddać krew?

Listę punktów znajdziesz na stronie krwiodawcy.org

Dostępność