Szydłów

Sołtys: Stanisław Wojterski
Liczba mieszkańców: 1120

Szydłów jest siedzibą gminy o tej samej nazwie. W latach 1329-1869 posiadał prawa miejskie (prawdopodobnie miastem był już w XIII wieku ale nie jest to ponad wszelką wątpliwość udowodnione). Bogata przeszłość i historia miasta królewskiego pozostawiła po sobie znakomite dziedzictwo architektonicznie. W Szydłowie znajduje się wiele wartościowych zabytków, głównie z XIV i XVI wieku. Zachowany jest także średniowieczny układ miejski co czyni z miasteczka prawdziwą perłę na turystycznej mapie Polski. Bardzo duże znaczenie w Szydłowie odgrywa sadownictwo, które jest głównym źródłem utrzymania wielu jego mieszkańców.

Sołectwo Szydłów jest największym sołectwem na terenie gminy (1098 mieszkańców zameldowanych na stałe i 22 czasowo - stan na 31.12.2014 r.).

Pomimo uzyskania statusu miasta 1 stycznia 2019 r. w Szydłowie zachowano funkcję sołtysa. W styczniu 2019 r. sołtysem po raz trzeci z rzędu wybrano Stanisława Wojterskiego.